ZAWORY KULOWE ECON® QUICK-WELD

Kategoria: Blog

Firma Econosto wprowadziła na rynek nowy typoszereg zaworów kulowych ze stali nierdzewnej z obrotowymi końcówkami do spawania. Nowa konstrukcja upraszcza procedurę wspawania zaworu w rurociąg a tym samym redukuje czas potrzebny na jego wykonanie. Zawór kulowy QUICK-WELD może być użyty do tych samych aplikacji co typowe zawory kulowe o konstrukcji 3- częściowej, dając kilka dodatkowych korzyści. Korzyści te wynikają z konstrukcji luźnych kołnierzy dociskających do korpusu dwie obrotowe końcówki do wspawania. W tym przypadku nie jest istotne pod jakim kątem zostaną wspawane końcówki zaworu w rurociąg, co ma bardzo duże znaczenie przy typowej konstrukcji 3- częściowego zaworu kulowego.

Więcej…